Gửi một câu chuyện

Hãy chia sẻ câu chuyện tình nguyện của bạn!

Chúng tôi thích sưu tầm những câu chuyện thể hiện tác động của hoạt động tình nguyện trên khắp Victoria.
Nếu bạn là người lãnh đạo các tình nguyện viên hoặc bản thân bạn là một tình nguyện viên, chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn!

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây để gửi câu chuyện của bạn. Nếu cần thêm thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn thông qua thông tin chi tiết được cung cấp.