State Conference 2024 - Shake it up: Bold Change!

19 - 20 tháng 6 năm 2024

Text reads 'Share your story'

Chúng tôi đang thu thập những câu chuyện trên khắp Victoria để giới thiệu và tôn vinh tác động của hoạt động tình nguyện. <b>Chúng tôi rất thích nghe ý kiến của bạn!</b>

Về hoạt động tình nguyện Victoria

Cơ quan tình nguyện cao nhất của tiểu bang bạn, tập trung vào vận động chính sách, phát triển ngành và thúc đẩy hoạt động tình nguyện

ĐỌC THÊM

Sự kiện

Tất cả các sự kiện mới nhất từ ​​Tình nguyện viên Victoria

XEM TẤT CẢ

Đào tạo và hội thảo

Tìm cơ hội học tập chất lượng thông qua đào tạo linh hoạt, hiện đại và dễ tiếp cận

XEM TẤT CẢ

Vận động, chính sách và nghiên cứu

Tìm hiểu thêm về hoạt động vận động, đệ trình nghiên cứu và chiến dịch tình nguyện mới nhất của chúng tôi

ĐỌC THÊM